صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی از ضرورتهای اساسی کشاورزی اقتصادی و مدرن
معرفي مديريت صنايع كشاورزي در سازمان جهادكشاورزي استان ها

معرفی مدیریت صنايع كشاورزي

 
-
      با شروع فعالیت جهاد سازندگی، ایده ساخت ابزار آلات و ادوات مورد نیاز کشاورزی و روستائیان در قالب تشکیل کمیته فنی شکل گرفت. سپس در سال های بعد با ارائه امکانات زیربنایی در مناطق روستایی ضرورت وجود شغل و درآمد مناسب جهت نیروهای بیکار مازاد بر فعالیت های بخش کشاورزی احساس گردید .
-
      در سال 65 کمیته فنی در قالب کمیته صنایع روستایی و بعدها تحت عنوان مدیریت صنایع روستایی جهت فراهم آوردن زمینه استقرار واحدهای کوچک صنعتی در مناطق روستایی به منظور ایجاد اشتغال برای نیروهای بیکار و افزایش درآمد روستاییان سازماندهی گردید که طی چندین سال فعالیت، واحدهای صنعتی زیادی در زمینه صنایع مختلف در فواصل صنعتی و مناطق روستایی به بهره برداری رسیدند.
-
      بعد از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در سال 79 و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به لزوم ساماندهی جدید و حذف کارهای موازی و تخصصی شدن فعالیت ها، بخشی از وظایف صنایع روستایی از جمله صنایع غیرمرتبط با بخش کشاورزی، نواحی صنعتی، صنایع دستی و فرش دستباف به وزارتخانه های ذیربط انتقال یافت و تنها وظیفه ایجاد و توسعه صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در قالب مدیریت صنایع کشاورزی سازماندهی گردید.
-
      در سال 87 با توجه به ابلاغ تشکیلات جدید و در راستای کوچک شدن تشکیلات دولتی، وظایف امور مربوطه به ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و همچنین امور توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قالب یک تشکیلات تحت عنوان مدیریت صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون ساماندهی گردید. در حال حاضر، با جداشدن بخش مكانيزاسيون، مديريت با عنوان مديريت صنايع كشاورزي مشغول فعالیت می باشد.


800x600

شرح اهداف و وظايف مديريت صنايع كشاورزي

-  راهبری و اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در احیاء، بهبود و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی .
-  تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجه به ظرفیتهای تولید، فرآوری و مصرف استان در چارچوب سیاست مصوب .
-  بررسی وضعیت ضایعات محصولات غذائی کشاورزی در مراحل مختلف تولید، تبدیل، توزیع، مصرف و ایجاد تعامل مناسب با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه حلهای مناسب در جهت کاهش ضایعات .
-  تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی لازم در زمینه احداث، بهبود و توسعه صنایع غذائی کشاورزی هماهنگ با سایر برنامه های مربوط.

نوشته شده در  چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 1:1  توسط احمدرضا فيضي پور  | 

 
POWERED BY
BLOGFA.COM